Medlemsundersøgelser og medlemsregnskab

FSR - danske revisorer gør meget for sine medlemmer. Her finder du foreningens medlemsundersøgelser- og regnskaber.

FSR - danske revisorer arbejder hver dag for, at medlemmerne kan levere effektivt arbejde af høj faglig kvalitet. I den forbindelse har vi lavet en kort opsummering af vigtigste resultater fra 2014 på film, og en mere uddybende oversigt kan I læse mere om i vores medlemsregnskab.