Kontingent

Her kan du læse om FSR's medlemskaber, kontingent og skattemæssige behandling af kontingentet

Kontingentstruktur

Satserne for personkontingent for 2017 er følgende:

Momspligtig andel udgør 77 pct. i 2017.

Medlemstyper * Pris ekskl. Moms   Pris inkl. Moms  
Godkendte revisorer 6.175,00 kr./år 7.363,69 kr./år
Revisionsansatte 2.845,00 kr./år 3.392,66 kr./år
Økonomiprofessionelle 2.845,00 kr./år 3.392,66 kr./år
Basismedlem 1.895,00 kr./år 2.259,79 kr./år
Seniormedlem 879,00 kr./år 1.048,21 kr./år
Studiemedlem 470,00 kr./år 560,48 kr./år

 

Revisionsvirksomheder betaler et mandtalskontingent, som er gradueret i forhold til antallet af personer, der arbejder i virksomheden.

Mandtalskontingentet er højest for ’de først’ ansatte i hver virksomhed og falder gradvis, jf. tabel:

Ansatte Pris for ansatte i hver gruppe (kr. ekskl. moms)
 1-5  1.195,00 kr.
> 5-10     945,00 kr.
> 10-20     745,00 kr.
> 20-50     645,00 kr.
> 50-100     445,00 kr.
> 100     345,00 kr.