Organisation

FSR - danske revisorers øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger foreningens bestyrelse for et år ad gangen. Der er formandsskifte hvert tredje år.