International Federation of Accountants (IFAC)

International Federation of Accountants (IFAC) blev etableret i 1977 og har sekretariat i New York. IFAC har til formål at varetage revisorprofessionens globale interesser, herunder:

  • at udvikle internationale standarder af høj kvalitet og støtte indførelse af og brug af standarderne
  • at sikre samarbejde mellem medlemsforeningerne
  • at samarbejde med andre internationale organisationer at være internationalt talerør for revisorprofessionen

IFAC består af 158 medlemsforeninger i 123 lande. Disse medlemsforeninger repræsenterer 2,5 mio. revisorer, der arbejder som praktiserende revisorer, i erhvervslivet, i offentlige institutioner og i den akademiske verden. I Danmark er FSR og FRR medlemmer af IFAC.

http://www.ifac.org