Code of Conduct

FSR - danske revisorers Code of Conduct for alle ledere og medarbejdere

Denne Code of Conduct er etableret i et samspil mellem ledere og medarbejdere i FSR - danske revisorer for at sikre, at vi har et fælles sæt leveregler for, hvad vi kan forvente og forlange af hinanden.
Disse regler skal grundlæggende bidrage til, at vi bliver bedre til levere det, som vi som forening er sat i verden for. De skal også bidrage til at skabe arbejdsglæde og trivsel i en dagligdag med gode udfordringer.

Vi har sat et højt ambitionsniveau for, hvad vi vil opnå for vores medlemmer.  Vi skal: 

 • Understøtte medlemmernes forretning,
 • Være et skridt foran medlemmerne,
 • Bedrive "Thought leadership" for branchen og
 • Være branchens naturlige førstevalg i forhold til viden og informationssøgning.

For at vi kan indfri ambitionerne, er det vigtigt, at vi trives på arbejdspladsen, og at vi har en fælles forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke via snærende rammer og regler, men gennem sund fornuft for, hvordan vi ønsker at omgås og behandle hinanden. Vores Code of Conduct er båret af FSR - danske reviosrers tre værdier.

Værdiskabende 

 1. Vi er dygtige, dedikerede medarbejdere med drive, der er fremsynede og proaktive og tør tænke ”ud af boksen” i forhold til at levere resultater for foreningens medlemmer.
 2. Vi udviser rettidig omhu både internt og eksternt. Vi leverer faglige, politiske og forretningsmæssige resultater for vore medlemmer ved at skabe viden for medlemmer, medier og myndigheder. Vi deler gerne vores viden med hinanden og omverdenen.
 3. Vi planlægger vores opgaver og prioriterer dem i forhold til de faglige, politiske, strategiske og forretningsmæssige målsætninger.

Troværdige

 1. Vores organisation skal være gennemsyret af troværdighed i alt, hvad vi gør. Vi arbejder på baggrund af fakta og søger mandat, når det er nødvendigt.
 2. Vi holder aftaler og leverer til tiden – og vores leverancer er af høj kvalitet – til medlemmer, medier, embedsmænd, politikere og samarbejdspartnere. Vi matcher kort sagt det, som vores medlemmer lever af: Tillid og troværdighed. Vi er loyale og tager ansvar – også når vi ser uhensigtsmæssigheder uden for eget ansvarsområde. Vi arbejder ud fra devisen: ”Den, der har evnen, har pligten”.

Engagerede

 1. Vi viser vores engagement ved korrekt at adressere de behov og muligheder, vi ser.
 2. Vi tager ansvar for altid at være fagligt kompetente, og vi vil bestræbe os på at gøre tingene en tak bedre og skabe resultater.
 3. Vi møder både mennesker og opgaver med positivitet og velvilje, og vi forventer af hinanden at det vi gør, det gør vi 100%.