Ledelsescredo

Lederne i FSR - danske revisorer har udarbejdet en række principper for god ledelse i foreningen.

Som ledergruppe er vi bærere af foreningens strategi. Derfor gør vi følgende:

  • Sætter mål der sikrer, at vi opfylder strategien
  • Udarbejder planer, der imødekommer vores mål

Derfor skal vi være i stand til at:

  • Prioritere
  • Overholde aftaler og deadlines

Det indebærer, at vi skal have medarbejdere, der:

  • Er og føler sig kompetente
  • Til stadighed udvikler deres kompetencer
  • Påtager sig ansvar

Derfor skal ledergruppen udøve en ledelse, der:

  • Er anerkendende med en stærk feedbackkultur
  • Har nærvær og nerve