Udvidet gennemgang - et alternativ til revision for mindre virksomheder

Folketinget har i december 2012 vedtaget at indføre en ny erklæringsstandard som et alternativ til revisionen for mindre virksomheder.

Den nye erklæringsstandard bygger på et forslag fra FSR - danske revisorer, som tilbage i 2009 foreslog et lovpligtigt alternativ til revision kaldet ”udvidet gennemgang”.
Tanken bag den ny standard er, at mindre virksomheder, der ikke har brug for de mange kontroller af regnskabsoplysningerne,
der sker ved en revision, kan vælge at få en udvidet gennemgang af årsregnskabet.

Tidligere var det nærmeste alternativ til revisionen et review. Mange virksomheder og regnskabslæsere vurderer dog, at sikkerheden for oplysningerne i et review er for lille. Hvis de vil have højere sikkerhed har deres eneste mulighed tidligere været at vælge en revision.

Med den udvidede gennemgang har virksomhederne fået et nyt alternativ, som giver en højere grad af sikkerhed end et review, men en mindre grad af sikkerhed / færre kontroller end en revision.

Den nye erklæringsstandard kan anvendes som alternativ til revision allerede for 2013-regnskaberne. En eventuel beslutning om at lade årsregnskabet gennemgå efter den ny erklæringsstandard, skal træffes på en virksomheds ordinære generalforsamling.

Hvem kan benytte den udvidede gennemgang?
Den ny erklæringsstandard kan benyttes af virksomheder med en omsætning på op til 72 millioner kroner (Regnskabsklasse
B).

Den nye erklæringsstandard kan anvendes fra og med regnskabsåret 2013.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse