Revisors andre erklæringer

Udover revisionen har revisor også andre muligheder for at gennemgå et regnskab. De mest brugte er et ”review” og en assistance.

Et review
Et review er et mindre omfattende alternativ til revisionen. Ved et review kontrollerer revisor færre af de informationer, som fremgår af regnskabet. Dermed er der begrænset sikkerhed for, at revisor finder fejl og usikkerheder i regnskabet.

Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger. Omvendt består en revision i højere grad af fysiske kontroller og eksterne bekræftelser af ledelsens oplysninger.
Eksempelvis vil revisor ved et review i højere grad tage udgangspunkt ledelsens oplysninger om fx et varelager, der udgør en stor del af virksomhedens aktiver - uden at kontrollere lageret.
Omvendt vil revisor ved en revision kontrollere at lageret fysisk er til stede.
Det bevis, revisor samler, inden han konkluderer på regnskabet, er derfor stærkere ved en revision end ved et review.
 
En assistance
Ved assistancen anvender revisor sin faglige ekspertise til at hjælpe ledelsen med at opstille årsregnskabet. Revisor tager her udelukkende afsæt i ledelsens oplysninger - uden at kontrollere, om der er fejl eller mangler.
Når revisor yder en assistance, vil revisor altså ikke udføre nogen kontroller af de oplysninger, ledelsen giver.

Revisor giver dermed ved en assistance ingen sikkerhed for rigtigheden af oplysningerne i årsregnskabet.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

 

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)