Revisionen reducerer antallet af fejl og åbner døre i banken

Selskabsloven og de danske skatte- og afgiftslove har et betydeligt omfang, og det er de færreste virksomheder, som har ressourcer til at sikre, at virksomheden lever op til reglerne – og omvendt at sikre, at virksomheden ikke snyder sig selv og betaler for meget.
Ved sin revision af regnskabet opdager revisor ofte mange fejl og medvirker til, at virksomheden betaler de korrekte skatter og afgifter.

Survey: Syv ud af 10 revisorer finder og retter væsentlige fejl i regnskaberne 
 

Om undersøgelsen
522 medlemmer af FSR – danske revisorer fik tilsendt surveyen, som blev afsluttet i juni 2012. I alt har 275 revisorer
svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 53 pct. Langt størstedelen af de adspurgte revisorer i undersøgelsen
angiver, at de har revideret mere end 20 regnskaber for regnskabsåret 2011.

 

 

 

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)