Hvad er en revision?

Ved en revision er det revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et ”retvisende billede” – groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden.
Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver.

Ved en revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er retvisende. Det kan eksempelvis være, at revisor kontrollerer et fysisk varelager fra ende til anden for at sikre, at lageret har den værdi, ledelsen har oplyst, eller at revisor kontrollerer, at virksomheden har de penge i kassen, der er oplyst.
Kontrollen, af at oplysningerne i regnskabet stemmer overens med virkeligheden, udgør langt den største del af arbejdet i en revision.

Hvis revisor ikke er enig i, at oplysningerne i årsregnskabet overholder reglerne og giver et retvisende billede, skal revisor gøre opmærksom på det i regnskabet.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant
Formålet med en revision er at skabe større tillid til informationerne i årsregnskabet. Det opnår man ved, at revisor som uafhængig tredjepart gennemgår og kontrollerer regnskabet samt de informationer og omstændigheder, som ligger til grund for oplysningerne i regnskabet.

Lovmæssigt er revisor ”døbt” offentlighedens tillidsrepræsentant, da formålet med en revision er at øge troværdigheden set med interessenternes øjne.
For virksomhederne er det centralt, at der ikke er tvivl om, at revisor arbejder for offentligheden. Uden den klare adskillelse mellem virksomhedens interesser og revisors rolle vil det reviderede regnskab miste troværdighed.

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)