Regnskaber er sund fornuft

Udover det helt basale lovkrav er der også en række andre gode grunde til, at virksomhederne bruger tid på deres årsregnskaber.
Et regnskab indeholder et overblik over virksomhedens økonomiske situation. Dermed bruger rigtig mange virksomheder regnskabet som et styreredskab. Når de udarbejder årsregnskabet, analyserer de det seneste års præstationer, og de tager stilling til forventningerne til næste år. Derfor er årsregnskabet et godt udgangspunkt for at gøre status og kontrollere, at man har opnået det, man ønskede det seneste år.

Samtidig er årsregnskabet en vigtig informationskilde for banker, investorer, kreditorer og andre interessenter, som alle har behov for oplysninger om virksomhedens situation.
Uden årsregnskabet ville virksomheden være nødt til at levere oplysninger til interessenterne på anden vis. Det kunne resultere i en jungle af forskellige og tidskrævende rapporteringer.
Med årsregnskabet kan virksomhederne levere informationer efter en standardiseret formel, som alle kan forholde sig til – og de kan levere informationerne i ét format til alle interessenter på én gang.

Årsregnskabet er et øjebliksbillede
Årsregnskabet er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige, når regnskabet underskrives. Dermed er årsregnskabet et "øjebliksbillede", der fastfryser et billede af virksomheden, den dag regnskabet aflægges. Hvis der, efter årsregnskabet er aflagt, sker uforudsete begivenheder, kan det i værste fald betyde, at der er markant forskel på ”øjebliksbilledet” og den nuværende situation.

 

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)