En påtegning med supplerende oplysninger

Revisor skriver en supplerende oplysning, hvis han er enig i indholdet i årsregnskabet, men vurderer, at der er ting i årsregnskabet, som læseren skal være særlig opmærksom på.
 
Revisor skal også give en supplerende oplysning, hvis revisor konstaterer, at der er forhold, hvor ledelsen har overtrådt lovgivningen. Et eksempel kan være, hvis ledelsen eller ejerne ulovligt har lånt penge i virksomheden (ulovligt aktionærlån).

En supplerende oplysning vil aldrig have betydning for, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede.
Hvis forhold har så stor betydning, at årsregnskabet ikke længere giver et retvisende billede, skal revisor tage forbehold for det.

Tre eksempeler på en supplerende oplysning i revisors påtegning
Kilde: Revisors erklæringer - januar 2012, FSR – danske revisorer

Lån til kapitalejer
Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Usikkerhed om måling
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note X. Det fremgår heraf, at der er stor usikkerhed forbundet med målingen af varelageret, idet hovedparten af varelageret udgøres af produkter med salgspriser, der afhænger af modens udvikling.

Retssag
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note X i regnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af Z mod selskabet.

 

 

 

 

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)