En påtegning med forbehold

Revisor skal tage et forbehold, hvis der er oplysninger i årsregnskabet, som ikke giver et retvisende billede, eller hvis der mangler lovpligtige oplysninger.
 
Revisor skal eksempelvis tage et forbehold, hvis revisor er uenig i de oplysninger, ledelsen giver i regnskabet – eller hvis der er oplysninger i regnskabet, hvor revisor ikke kunne få tilstrækkeligt bevis for, at oplysningerne er rigtige.

I tilfælde, hvor der er forbehold for enkeltstående dele af regnskabet, vil revisor konkludere, at årsregnskabet bortset fra de enkeltstående dele er retvisende.
Det vil sige, at læserne kan stole på, at resten af årsregnskabet er retvisende.

I sjældne tilfælde kan årsregnskabet være så forkert eller mangelfuldt, at revisor må konkludere, at årsregnskabet i sin helhed ikke er retvisende. Dette kaldes en afkræftende konklusion.

I meget sjældne tilfælde vil revisor være ude af stand til at vurdere, om oplysningerne i årsregnskabet er rigtige. Det kan fx ske, hvis revisor ikke kan få adgang til de informationer, som er nødvendige for at kontrollere oplysningerne i årsregnskabet.
I disse tilfælde vil revisor tage forbehold for det manglende bevis og skrive i sin påtegning, at det ikke har været muligt at konkludere, om regnskabet giver et retvisende billede.

To eksempler på forbehold i revisors påtegning
Kilde: Revisors erklæringer - januar 2012, FSR – danske revisorer

Uenighed med ledelsen – måling af varebeholdninger
Selskabets varebeholdninger er indregnet i balancen med XX mio. kr. Under hensyntagen til den pris- og afsætningsmæssige udvikling på markedet er varebeholdningerne efter vores opfattelse vurderet for højt. En nedskrivning til skønnet nettorealisationsværdi vil indebære, at varelagerets værdi reduceres med x mio. kr., fra xx mio. kr. til xx mio. kr. Nedskrivningen vil reducere årets resultat med X mio. kr., egenkapitalen med X mio. kr., og skat med X mio. kr.

Uenighed med ledelsen – måling af tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er i balancen indregnet med XX mio. kr. Efter vores opfattelse skal posten nedskrives med X mio. kr. til XX mio. kr., idet et beløb i denne størrelsesorden må anses for uerholdeligt som følge af kundens betalingsvanskeligheder. En nedskrivning vil reducere årets resultat med X mio. kr., egenkapital med X mio. kr., og skat med X mio. kr.

 

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)