De fleste påtegninger er blanke

Langt de fleste regnskaber har en blank påtegning. Det skyldes, at når revisor finder fejl, vil revisor gøre ledelsen opmærksom på dette, og fejlen vil oftest blive rettet, inden revisor skriver sin påtegning på regnskabet. Dermed er det endelige regnskab retvisende.
Det er kun, når revisor og ledelsen ikke kan nå til enighed om ændringer eller informationer i regnskabet, at revisor vil give sin uenighed med ledelsen til kende i sin påtegning.

En blank påtegning betyder ikke, at virksomheden er sund
Som regnskabslæser er det vigtigt at bide mærke i, at revisors påtegning ikke siger noget om virksomhedens tilstand. Påtegningen siger udelukkende noget om informationerne i regnskabet – om de er fyldestgørende og korrekte.
Revisor kan eksempelvis godt skrive en blank påtegning på et regnskab, der viser et underskud på 6 millioner kroner. Det centrale er, at regnskabet er retvisende.

Den blanke påtegning kan derfor ikke ses som en købsanbefaling til investorer. Den er udelukkende et bevis på, at revisor vurderer, at oplysningerne i regnskabet giver et rigtigt billede af virksomhedens økonomi. Fortolkningen af billedet er op til regnskabslæseren selv.

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)