Privatforsikringer

Du kan få et godt tilbud på en forsikring i Codan, hvis du er ejer eller ansat i en af FSR – danske revisorers medlemsvirksomheder.

Har du brug for en privat sundhedsforsikring, kan du få den meget fordelagtigt i Danica.