Gruppelivsaftale for FSR - danske revisorer

 

Dækning

 

Forsikringssummer

 

Dødsfaldssum 1

 

under 65 år 300.000 kr.

fyldt 65 år 0 kr.

 

Dødsfaldssum 2

 

under 65 år 500.000 kr.

fyldt 65 år 0 kr.

 

Dødsfaldssum 3

 

under 65 år 1.000.000 kr.

fyldt 65 år 0 kr.

 

Invalidesum

 

under 60 år 100.000 kr.

fyldt 60 år 0 kr.

 

Frivillig tilvalgsdækning

Visse kritiske sygdomme

 

under 65 år 100.000 kr.

fyldt 65 år 0 kr.

 

FSR – danske revisorer har etableret en gruppelivsaftale i FG
Følgende persongrupper er berettiget til at indtræde i gruppelivsaftalen, forudsat at de er fuldt arbejdsdygtige:

A: Aktive samt ekstraordinære medlemmer af FSR – danske revisorer.

B: Ægtefælle/samlever til aktive samt ekstraordinære medlemmer af FSR – danske revisorer (sidestillet med ægteskab er partnerskab/registreret partner og sidestillet med samlever er personer af samme køn, når der ikke foreligger ægteskabshindring.)

C: Medarbejdere i virksomheder, der er medlem af FSR – danske revisorer.

D: Ægtefælle/samlever, til medarbejdere i virksomheder, der er medlem af FSR – danske revisorer (sidestillet med ægteskab er partnerskab/registreret partner og sidestillet med samlever er personer af samme køn, når der ikke foreligger ægteskabshindring.)

E: Medarbejdere i associerede virksomheder, der møder kravene i Lov nr. 486 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Dødsfaldsdækning over 623.661 kr. (i 2017) og frivilligt tilvalg af dækning ved visse kritiske sygdomme kan tegnes mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger i form af en udvidet helbredserklæring.

Invalidesum kan alene tegnes for samtlige ansatte med overenskomst, hvor der er krav om invalidesum

(pkt. C & E).

Vil du tegne kollektiv gruppeulykke for dine medarbejdere? For yderligere oplysninger kontakt Marsh på telefon 45 95 46 70 eller ved at sende en mail til fsrforsikring@marsh.com

Kontakt