Danica heldagsmøder 2017

Danica heldagsmøderne er opfølgeren til ”Hajfyldt Farvand 2016”. Vi tager igen aktuelle emner op med flere forskellige foredragsholdere.

Vi bruger halvdelen af dagen sammen med Chefrådgiver Hans Ejgil Thinghuus-Jensen fra Danica Pension, der i lighed med sidste år går i dybden med udvalgte emner inden for pension. Vi ser blandt andet på indholdet af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremtidens pension, som eksempelvis indebærer ændringer af alderspensionen samt mere attraktiv præmiering, hvis man bliver længere på arbejdsmarkedet.

En ny persondataforordning træder i kraft til maj 2018. Men hvad er forskellen til de gældende regler, og hvad betyder det for virksomheder i revisionsbranchen? Vi finder hoved og hale på emnet, så du går derfra med et overblik over hvad der skal til, for at du kan blive parat.

Flere undersøgelser viser, at Crowdfunding nu i stigende grad bliver brugt til finansiering. Men hvordan fungerer crowdfunding, og hvilke opgaver har revisor i den forbindelse? Vi får besøg af direktørerne for henholdsvis Flexfunding og Lendino, som vil sætte os ind i, hvordan crowdfunding fungerer.

Kun for medlemmer
Danica møderne er kun for medlemmer og foregår i Danicas lokaler i fire forskellige byer. For kun 1000 kroner får du syv efteruddannelsestimer: Tre i regnskab og fire i skat. Bemærk, at der ikke udsendes kursusmateriale inden heldagsmøderne.

Danica møderne varer fra klokken 9.00-16.00 og finder sted i fire forskellige byer

Århus den 11. september

Vejle den 12. september

Odense den 13. september

Tåstrup den 20. september.

Meld dig til heldagsmødet i kursusplanlæggeren

Har du spørgsmål kan du kontakte fagkonsulent Henrik Carmel på telefon 31 38 76 66 eller ved at skrive til hca@fsr.dk

Kontakt