Godkendt Revisor

Er du medlem af FSR - danske revisorer som "Godkendt Revisor" kan du opnå store medlemsfordele:
  • Gratis abonnement på Revision & Regnskabsvæsen

Som godkendt revisor modtager du gratis Revision & Regnskabsvæsen i din postkasse hver måned. Artiklerne i magasinet er skrevet af førende eksperter inden for revision, regnskab og skat og behandler særlige problemstillinger.

Normalprisen hos Karnov udgør årligt DKK 2.535,00 ekskl. moms. 

  • Gratis abonnement på SR-Skat
SR-Skat udkommer 6-7 gange årligt og orienterer dig om nye love og bekendtgørelser på skatteområdet. Tidsskriftet fortolker og belyser aktuelle regler og sørger for at holde dig ajourført med relevante afgørelser, domme og kendelser fra blandt andet Skatteministeriet og SKAT.

      Normalprisen hos Karnov udgør årligt DKK 2.005,00 ekskl. moms.

  • Medlemsrabat på Memobøger (trykte)

Memobøger er håndbøger, som giver dig et koncentreret overblik over udvalgte og relevante stofområder. Bøgerne kan både købes gennem en abonnementsordning og som løssalg. Memobøger udkommer i fire udgaver.

Du sparer 20% på nedenstående ordinærpris.

Memobøger 2017
FSR-pris Ordinærpris
SkatteMemo 2017
388,00 485,00
Moms & AfgiftsMemo 2017 388,00 485,00
RegnskabsMemo 2017 300,00 375,00
RevisionsMemo 2017 300,00 375,00
  • Medlemsrabat på SKATs juridiske vejledning (trykte)
SKATs juridiske vejledning anvendes til at understøtte dit daglige arbejde med skat, moms, afgifter og andre ligningsmæssige forhold. Vejledningen består af seks bind, der kan købes både enkeltvis og samlet. Den samlede vejledning kan du også vælge at købe som et abonnement.

Du sparer 20% på nedenstående vejledende udsalgspriser.

Den juridiske vejledning Abonnement Løssalg
Den juridiske vejledning 2015/Ligningsvejledningen, sæt 1.210,00 1.320,00
Den juridiske vejledning 2015/Ejendomsvurdering
398,00
Den juridiske vejledning 2015/Formelle regler
915,00
Den juridiske vejledning 2015/Inddrivelse
630,00
Den juridiske vejledning 2015/Lønsumsafgift
240,00
Den juridiske vejledning 2015/Moms I & II
485,00
Den juridiske vejledning 2015/Punktafgifter
815,00
Den juridiske vejledning 2015/Told
550,00

Hvordan bestiller jeg?

Revision & Regnskabsvæsen og SR-Skat vil i fremtiden komme automatisk i din postkasse. Hvis du ikke modtager dem, kontakt venligst medlemskoordinator, Gitte Jensen. Du finder kontaktoplysninger til højre.

For at bestille memo-bøger og SKATs juridiske vejledning bedes du kontakte salgskonsulent, Lars Jensen. Du finder kontaktoplysninger til højre.


Kontakt