Regnskabsanalyse, nøgletal og pengestrøm

Uddannelse

Lær at læse og forstå et regnskab - og bliv fortrolig med nøglebegreberne. Omsætning og vareforbrug er ofte skjult i klasse B og C virksomheders regnskaber. Derfor ser vi også nærmere på, hvad pengestrømmen viser.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde og diskussioner - og du får rig mulighed for at dykke ned i stoffet ved at løse opgaver i virkelighedsnære cases. Målet er, at du opnår en række grundlæggende kompetencer:

  • Kendskab til at læse og forstå et regnskab

  • Forståelse af nøgletals muligheder og begrænsninger

  • Forståelse af LARS-F-modellen og risikovurdering

  • Kendskab til den direkte metode (betalingsstrømsmodellen) og den indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen)

  • Færdigheder til at udarbejde en pengestrømsopgørelse

  • Grundlæggende kendskab til begrebet udskudt skat

  • Færdigheder til at udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse

Kurset klæder dig på til at gennemskue virksomheders økonomiske status ud fra deres regnskab. Du ved, hvilke poster der er særligt interessante at fokusere på og kan inddrage virksomheders pengestrømme i den samlede vurdering.

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk