Skattepligtig indkomst og personlig virksomhed

Uddannelse

På dette kursus får du en grundig gennemgang af de skattemæssige fordele og ulemper ved at opgøre den skattepligtige indkomst efter forskellige ordninger for personlige virksomheder - hovedsaglig virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Gennem oplæg, drøftelser og cases får du et grundlæggende kendskab til virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Vi ser blandt andet på:

  • Lønmodtager vs. virksomhed. Hvilke krav skal opfyldes for at være en virksomhed?

  • Behandling af private omkostninger. Hvad kan fratrækkes, og hvilke betingelser skal være opfyldt?

  • Opgørelse af indkomst i virksomhedsskatteordningen. Herunder indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævninger (faktiske/beregnede), hensættelse til senere hævning og opsparet overskud

  • Opgørelse af indkomst i kapitalafkastordningen. Herunder kapitalafkastgrundlag, hævninger (faktiske/beregnede) og opsparet overskud

  • Muligheder for at skifte fra kapitalafkastordning til virksomhedsskatteordning og omvendt

  • Konsekvenser for ægtefælle. Er en ægtefælles valg bindende for den anden ægtefælle?

  • Muligheder for senere omdannelse fra personlig virksomhed til selskab

  • Behandling af biler i personlig virksomhed. Herunder blandet benyttede aktiver

  • Mulighed for befordringsgodtgørelse, rejsegodtgørelse og logigodtgørelse

På kurset får du styr på fordele og ulemper ved at drive personlig virksomhed. Samtidig får du indsigt i reglerne og kan opgøre virksomheders skattemæssige indkomst ud fra personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Afholdelse

3. oktober 2017 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 40 (2. - 4. okt. 2017) er det kurserne: