Selskabers skattepligtige indkomst

Uddannelse

Få en grundig gennemgang af de væsentligste - og mest hyppige - forskelle på regnskabsmæssige og skattemæssige indregningskriterier. Vi dykker ned i relevante problemstillinger ved underskud og vurderer om selskabet er den rette indkomstmodtager.

Undervisningen tager afsæt i en teoretisk gennemgang, som underbygges med relevante cases. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Identificering af permanente og midlertidige forskelle

  • Opgørelse af udskudt skat

  • Skatteafstemning

  • Beregning af skattepligtig indkomst for selskaber og AMBA’er

  • Underskudsbegrænsninger ved skifte i selskabets ejerkreds

  • Særlige risici ved personalegoder for hovedaktionærer

  • Risiko for dobbelt/trippelbeskatning ved fejl i indkomstmodtager

  • Fordele og ulemper ved selskabsform frem for virksomhed i personlig regi

  • Muligheder for at omdanne personlig virksomhed til selskab

Du lærer at opgøre den skattepligtige indkomst for selskaber og AMBA'er - herunder at beregne og afstemme udskudt skat for selskabet. Vi tager også fat i reglerne for underskudsbegrænsning ved skifte i ejerkreds og gennemgår særlige forhold for hovedaktionærer.

Afholdelse

27. september 2017 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 39 (25. - 27. sep. 2017) er det kurserne: