Revisors erklæringer i relation til årsrapporten

Uddannelse

På dette kursus sætter vi fokus på erklæringer tilknyttet årsrapporten, såsom revision, udvidet gennemgang, review og assistance-erklæringer. Du får overblik over arbejdshandlinger og krav til dokumentation for de enkelte erklæringer.

Via cases (kunder i SMW-segmentet) ser vi på udvalgte temaer og problemstillinger i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarder, herunder:

  • Grundig indføring i de forskellige erklæringsafgivelser på årsrapporten

  • Gennemgang af de revisionsstandarder, der danner grundlaget for vores erklæringsafgivelse

  • Definition af indholdet i erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven i relation til erklæringsafgivelse

  • Opbygning af en erklæring – baggrund og indhold

  • Hands-on-arbejdshandlinger i konkrete cases

  • Forståelse af forskelle i arbejdshandlinger og dokumentation - i forhold til graden af sikkerhed i de forskellige erklæringer

  • Øvelse i rådgivning og drøftelse med kunden om valg af erklæring

  • Indføring i mulighed for og krav om modifikation af erklæringer – herunder afståelse af opgaver

  • Indføring i andre rapporteringsformer i form af management letter og protokollat

Efter kurset kan du udforme et udkast til erklæringer i årsrapporten - herunder sikre, at de nødvendige forhold er dokumenteret og rapporteret efter gældende regler og standarder. Desuden kan du indgå i drøftelser og valg af korrekt erklæringstype i forskellige scenarier.

Afholdelse

26. september 2017 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 39 (25. - 27. sep. 2017) er det kurserne: