Særlige udfordringer ved de nye regler i årsregnskabsloven

Uddannelse

Vi fokuserer på erfaringerne fra 2016 årsafslutningerne og gennemgår en række af de væsentligste og mest almindelige problemstillinger med en praktisk vinkel, for at gøre dig bedre i stand til at følge og fortolke reglerne for de kommende år.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde og diskussioner - og du får rig mulighed for at dykke ned i stoffet ved at løse opgaver i virkelighedsnære cases. Målet er, at du opnår en række grundlæggende kompetencer:

  • Indregningskriterier for omsætning

  • Dekomponering af bygninger og andre materielle aktiver

  • Afskrivningshorisont for immaterielle aktiver

  • Den udvidede mulighed for måling til dagsværdi

  • Løbende vurdering af restværdien på materiale og immaterielle anlægsaktiver

  • Regnskabsmæssig behandling af omstruktureringshensættelser

  • Ændrede skemakrav og mulige overvejelser

  • Binding af reserve på egenkapitalen for aktiverede udviklingsomkostninger

Kurset klæder dig på til bedre at identificere forhold, hvor du på forhånd og inden regnskabsårets udgang bør drøfte med virksomheden, hvorvidt der er krav eller muligheder, som ud fra de ændrede regler i årsregnskabsloven fra 2015 kræver en proaktiv rådgivning og overvejelse.

Afholdelse

25. september 2017 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 39 (25. - 27. sep. 2017) er det kurserne: