SR Reunion

Få en faglig opdatering inden for revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. Deltag på det nye efteruddannelses-kursus, som er efterfølgeren til SR-Akademiet.

Uddannelse

For at opnå den bedst mulige læring, inddrager vi dilemmaer, cases og gruppear­bejde i undervisningen (ligesom på SR­Akademiet). Det endelige program er under udarbejdelse, men vi kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Erklæringsbekendtgørelse og vejledning ­ bl.a. cases om særlige spørgsmål i relation til de nye erklæringer
  • Revisorlov – bl.a. dilemmaspørgsmål om cooling off regler og betydning af de nye regler på SMV­segmentet
  • Etik – bl.a. aktuelle spørgsmål som følge af ny lovgivning
  • Aktuelle emner som selvfinansiering og ulovlige kapitalejerlån
  • Regnskab og selskabsret
  • Særlige problemstillinger i udvalgte regnskabsposter – eksempelvis indreg­ningskriterier og anvendelse af dekomponering på forskellige poster
  • Praktiske problemer i SMV­segmentet ved overdragelsesmetoden
  • Investeringsejendomme
  • Aktuelle skatte­ og momsmæssige problemstillinger.

Kurset giver 20 obligatoriske efteruddannelsestimer med mulighed for 2,5 timer ekstra ved efterfølgende gratis e­learning.

Undervisningen foregår som klasseundervisning med ca. 40 deltagere inddelt i grupper á 6 personer. Klasserne får tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere og specialister, som supplerer hovedunderviserne. Alle undervi­serne er kendte undervisere fra SR­Akademiet.

Afholdelsessted og tilmelding:
Kurset afholdes på Scandic Kolding den 9. oktober 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk