SR Reunion

Få en faglig opdatering inden for revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. Deltag på det nye efteruddannelseskursus, som er efterfølgeren til SR-Akademiet.

Uddannelse

Indhold
For at opnå den bedst mulige læring, inddrager vi dilemmaer, cases og gruppearbejde i undervisningen (ligesom på SR-Akademiet). Det endelige program er under udarbejdelse, men vi kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Ny erklæringsbekendtgørelse og vejledning - bl.a. cases om særlige spørgsmål i relation til de nye erklæringer
  • Ny revisorlov – bl.a. dilemmaspørgsmål om cooling off regler og betydning af de nye regler på SMV-segmentet
  • Etik – bl.a. aktuelle spørgsmål som følge af ny lovgivning
  • Aktuelle emner som selvfinansiering og ulovlige kapitalejerlån
  • Regnskab og selskabsret
  • Særlige problemstillinger i udvalgte regnskabsposter – eksempelvis indregningskriterier og anvendelse af dekomponering på forskellige poster
  • Praktiske problemer i SMV-segmentet ved overdragelsesmetoden
  • Investeringsejendomme
  • Aktuelle skatte- og momsmæssige problemstillinger

Kurset giver 20 obligatoriske efteruddannelsestimer med mulighed for 2,5 timer ekstra ved efterfølgende, gratis e-learning.

Udbytte
Du får et væsentligt fagligt løft inden for de gængse revisordiscipliner som revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. på samme høje faglige niveau som SR-Akademiet.

Afholdelsessted og tilmelding:


Kurset afholdes på Hotel Trinity i Fredericia den 9. oktober 2017