Varelager og igangværende arbejder for fremmed regning

Varebeholdninger er et kompliceret område, og på dette kursus bliver du opdateret på den regnskabsmæssige og revisionsmæssige behandling af forskellige typer varebeholdninger fra råvarer og hjælpematerialer over varer under fremstilling til handelsvarer. Vi ser også på igangværende arbejder for fremmed regning.

Uddannelse

Regnskabsmæssig behandling:
Indregning og måling af varebeholdninger:

  • Kostprisen – hvilke omkostninger kan direkte henføres og dermed indgå i kostprisen?
  • Indirekte produktionsomkostninger – Hvilke indirekte omkostninger kan indgå i kostprisen?
  • Låneomkostninger – hvilke låneomkostninger kan indregnes?
  • Igangværende arbejder for egen regning

Særligt om igangværende arbejder for fremmed regning:

  • Entreprisekontrakter – betingelser for at anvende produktionsmetoden
  • Servicekontrakter – særlige problemstillinger

Revision:

  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved varebeholdninger
  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved igangværende arbejder

Afholdelse og tilmelding:
Odense den 24. oktober2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk