Varelager og igangværende arbejde for fremmed regning

Varebeholdninger er et kompliceret område, og på dette kursus bliver du opdateret på den regnskabsmæssige og revisionsmæssige behandling af forskellige typer varebeholdninger fra råvarer og hjælpematerialer over varer under fremstilling til handelsvarer. Vi ser også på igangværende arbejder for fremmed regning.

Uddannelse

Indhold
Vi dykker ned i årsregnskabslovens regler for varebeholdninger og igangværende arbejder. Hvilke regler kræver særlig opmærksomhed? På kurset tager vi fat i nogle grænsetilfælde og problemstillinger, som kan være vanskelige i praksis. Vi ser på, hvordan de internationale regnskabsstandarder kan hjælpe os med at fortolke årsregnskabslovens rammebestemmelser om indregning, måling og klassifikation af varebeholdninger og igangværende arbejder.

Inden for revision er der fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til varebeholdninger og igangværende arbejde.

Regnskabsmæssig behandling:
Indregning og måling af varebeholdninger:

  • Kostprisen – hvilke omkostninger kan direkte henføres og dermed indgå i kostprisen?
  • Indirekte produktionsomkostninger – Hvilke indirekte omkostninger kan indgå i kostprisen?
  • Låneomkostninger – hvilke låneomkostninger kan indregnes?
  • Igangværende arbejder for egen regning

Særligt om igangværende arbejder for fremmed regning:

  • Entreprisekontrakter – betingelser for at anvende produktionsmetoden
  • Servicekontrakter – særlige problemstillinger

Revision:

  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved varebeholdninger
  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved igangværende arbejder

Underviser
Kim Larsen, Fagdirektør og statsautoriseret revisor, Dansk Revision

Afholdelse og tilmelding:
Odense den 24. oktober2017