Persondata og revisionsrisiko

Bliv klædt på til at møde den nye persondataforordning. Få indsigt i de krav, der er til at behandle persondata - og lær at håndtere de udfordringer og problemer, du ofte støder på i praksis.

Uddannelse

Indhold
Vi arbejder med de centrale dele af reglerne om persondata, herunder den nye og skærpede persondataforordning. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Revisors ansvar som dataansvarlig
  • Rådgivningsmuligheder over for kunder
  • Databehandleraftaler
  • Samtykke fra den registrerede person
  • Krav til nye IT-systemer: Privacy by Design og Privacy by Default
  • Sikkerhedskrav ved opbevaring af oplysninger om personale
  • Persondata - principper for indsamling og typer af persondata
  • Underretningskrav ved brud på datasikkerhed
  • Overførelse af persondata til andre lande
  • Udpegning af Data Protection Officer (DPO)

Vi arbejder med konkrete cases og sætter fokus på den revisionsrisiko, der er for dig som revisor.

En nærmere kursusbeskrivelse offentliggøres senere.

Bemærk: Timetallet på dette kursus er vejledende. Eventuelle timer, der kan henføres under obligatorisk efteruddannelse, fastsættes senere.

Udbytte
Du får indsigt i de krav, der er til at behandle persondata, og i de udfordringer og problemer, behandlingen af persondata ofte giver anledning til. Desuden får du redskaber til at arbejde med dataflowanalyser og risikovurderinger på persondataområdet.

Underviser
Jakob Dedenroth Bernhoft, cand.jur., RevisorJura.
Kim Larsen, statsautoriseret revisor og fagdirektør i Dansk Revision.

Afholdelsessted og tilmelding: