Koncernregnskab og revision

Få indblik i reglerne for at udarbejde koncernregnskaber - og bliv klædt på til at foretage revision af koncerner.

Uddannelse

Indhold
Kurset giver dig indblik i, hvordan du udarbejder koncernregnskaber og foretager revision af koncerner – herunder  koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor. Vi kommer blandt andet omkring:

Koncernregnskab

  • Koncernregnskabspligt
  • Udarbejdelse af koncernregnskab
  • Konsolidering, eliminering og udligning
  • Tilkøbte og frasolgte virksomheder
  • Minoritetsinteresser

Koncernrevision

  • Planlægning og udførelse af koncernrevision
  • Væsentlighed og risici ved koncernrevision
  • Komponentrevisor og dennes opgaver
  • Krav til kvalitetssikring
  • Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Kurset har en meget praktisk tilgang med mange eksempler fra hverdagen. Vi tager afsæt i reglerne i årsregnskabsvejledningen og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Desuden får du en gennemgang af reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber.

95 % af kursisterne fra 2015 vil anbefale dette kursus til kollegaer i branchen.

Udbytte
Du får indblik i de nyeste regler for koncerner efter den ’nye’ årsregnskabslov – og bliver klædt på til at udarbejde koncernregnskaber og foretage revision af koncerner.

Underviser
Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor, Faglig afdeling i Beierholm.

Afholdelsessted og tilmelding