Virksomhedens samlede økonomi

Få indblik i udvalgte problemstillinger, som du bør være opmærksom på, når du er økonomichef eller sparringspartner for en virksomhed.

Uddannelse

Indhold
Emnerne spænder vidt og tager udgangspunkt i opgaver inden for økonomi, HR og persondata. Vi kommer blandt andet ind på:

  • ·Økonomistyring og ledelsesrapportering, herunder likviditet som styringsparameter
  • Rentabilitetsberegninger og betydningen af produktanalyser
  • Fordele og ulemper ved leasing
  • Ansættelser og afskedigelser for både funktionærer og timelønnede, herunder krav til kontrakter
  • Ferielov og refusioner (barsel, sygedagpenge osv.)

Kurset forløber som en kombination af indlæg, praktiske eksempler, diskussioner og små cases.

Udbytte
Du får et brush-up på en række vigtige temaer, som kræver særlig opmærksomhed i dit daglige arbejde. Du får styr på love og regler, så du kan styre uden om ærgerlige fodfejl.

Kurset holdes følgende steder: