Revisors rådgivning ved gave, arv og dødsbo

Bliv opdateret med nyeste regler og praksis for gaveoverdragelser, arv og dødsboer – både for arvinger og for længstlevende ægtefæller.

Uddannelse

Indhold
På dette kursus får du et indgående indblik i revisors særlige udfordringer ved medvirken til den ”hardcore” del af virksomhedsoverdragelser. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
  • Værdiansættelse af kapitalandele
  • Beregninger efter pengetanksreglen
  • Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
  • Opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
  • Beregning af gaveafgift og boafgift

Kurset forløber som en kombination af undervisning, diskussion og gennemgang af materialesamling.

Bemærk, at kurset tager afsæt i de nye regler om nedsættelse af gave- og boafgift samt skærpelse af pengetanksreglen, som forventes vedtaget af Folketinget i løbet af foråret 2017.

Udbytte
Du bliver skarp på rådgivning om virksomhedsoverdragelser, herunder gennemførsel af gaveoverdragelser, arv og dødsboer.

Underviser
Ole Aagensen, Tax Partner i Revitax A/S, desuden ledende fagkoordinator og ekstern lektor på CBS, Handelshøjskolen i København (Master i skat).


Afholdelsessted og tilmelding: