Hovedaktionæreres samlede økonomi

Få klar besked om de problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med hovedaktionærbeskatning.

Uddannelse

Indhold
Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye afgørelser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT.

I forbindelse med kurset gennemgås følgende emner
1. Ny relevant lovgivning vedrørende hovedaktionærbeskatning.

2. Nyeste praksis vedrørende maskeret udlodning – muligheder og faldgrupper, herunder
• Beskatning fri bil, bolig og båd.
• Værdiansættelse af aktiver og passiver ved samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet.
• Muligheden for at bruge selskabets midler til at købe aktiver i hovedaktionærens interesse uden at dette i sig selv medfører beskatning.

3. Praktisk håndtering af aktionærlån således at man undgår beskatning af ikke realiserede indtægter.

4. Generationsskifte via forlods udbytteret A/B-model; nyeste praksis

5. Medarbejder aktier

6. Optimal aflønning af hovedaktionæren således at den samlede beskatning bliver mindst mulig.

7. Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer, herunder aktie- og anpartsselskaber.

I undervisningen inddrages i betydeligt omfang ikke-offentliggjorte afgørelser.

Udbytte
Du får viden om den nyeste praksis for aktionærbeskatning - herunder den omfangsrige, ikke-offentliggjorte praksis - så du kan levere en kompetent rådgivning af hovedaktionærer.

Underviser
Torben Bagge, advokat (H), partner i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteproces-afdeling.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Afholdelsessted og tilmelding