Forvaltningsrevision

Få klarhed over tankerne bag den nye regnskabsbekendt-gørelse, og hør om de nye regnskabsparadigmer på området.

Uddannelse

Indhold
I den nye standard om offentlig revision er der opstillet nogle minimumskrav, som kommer til at påvirke revisors arbejde - og som derfor er vigtige at kende til. For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser sådan ud:

  • Den ny standard om forvaltningsrevision
  • Vejledning om modelinstruks på § 4 området, dvs. projektregnskaber inklusive forvaltningsrevision
  • Tilskudsyders kontrol af regnskaber og protokoller på især projektregnskaber
  • Erklæringer generelt på det offentlige område

Dagen forløber som en kombination af indlæg, diskussion og eksempler. Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om det kun er en biaktivitet for dig.

Udbytte
Du får opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk, kritisk revision, så du kender til de nyeste krav til dit arbejde.

Undervisere
Kursusleder Lasse Jensen, statsautoriseret revisor, BDO.
Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen.
Yderligere undervisere fastsættes senere.

Afholdelsessted og tilmelding: