Forvaltningsrevision

Få indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i den nye standard om forvaltningsrevision og forskellige påtegninger
og erklæringer på det offentlige område.

Uddannelse

I den nye standard om offentlig revision er der opstillet nogle minimumskrav, som kommer til at påvirke revisors arbejde - og som derfor er vigtige at kende til. For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser sådan ud:

  • Den ny standard om forvaltningsrevision
  • Vejledning om modelinstruks på § 4 området, dvs. projektregnskaber inklusive forvaltningsrevision
  • Tilskudsyders kontrol af regnskaber og protokoller på især projektregnskaber
  • Erklæringer generelt på det offentlige område

Det er et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om det kun er en biaktivitet for dig.

Afholdelsessted og tilmelding:

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk