Fast driftssted i udlandet

Få styr på, hvornår en virksomhed har fast driftssted i udlandet, og hvad det betyder for skatten og momsen.

Uddannelse

flag

Indhold
Vurderingen af, om en virksomhed har fast driftssted i et andet land, er vanskelig og afhænger - udover reglerne i de enkelte lande - af de overenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. På kurset kommer vi blandt andet omkring:

  • Hvad kan skabe fast driftssted i skattemæssig henseende ud fra danske regler og DBO’erne?
  • Dobbeltbeskatningsaftaler – hvem har retten til at beskatte, og hvornår kan og skal der lempes for at undgå dobbeltbeskatning?
  • Fordelingen af indkomsten mellem Danmark og kildelandet
  • Konsekvenserne for dansk beskatning/sambeskatning for danske selskaber
  • Medarbejderne – hvor beskattes de, og hvad med social sikring?
  • Fast forretningssted efter momslovens bestemmelser

Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer samt andre med interesse for virksomheder over landegrænser.

Udbytte
På dette kursus lærer du, hvornår en virksomhed har fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og momsreglerne - og du kender til konsekvenserne.

Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, advokat (L) og partner, Hejm Advokater.

Afholdelse og tilmelding

Aarhus/Horsens den 4. december 2017