Fast driftssted i udlandet

Få styr på, hvornår en virksomhed har fast driftssted i udlandet, og hvad det betyder for skatten og momsen.

Uddannelse

flag

Vurderingen af, om en virksomhed har fast driftssted i et andet land, er vanskelig og afhænger - udover reglerne i de enkelte lande - af de overenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. På kurset kommer vi blandt andet omkring:

  • Hvad kan skabe fast driftssted i skattemæssig henseende ud fra danske regler og DBO’erne?
  • Dobbeltbeskatningsaftaler – hvem har retten til at beskatte, og hvornår kan og skal der lempes for at undgå dobbeltbeskatning?
  • Fordelingen af indkomsten mellem Danmark og kildelandet
  • Konsekvenserne for dansk beskatning/sambeskatning for danske selskaber
  • Medarbejderne – hvor beskattes de, og hvad med social sikring?
  • Fast forretningssted efter momslovens bestemmelser

Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer samt andre med interesse for virksomheder over landegrænser.

Afholdelse og tilmelding

Horsens den 4. december 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk