Omstruktureringer og succession - skattemæssige modeller

Få udfordret praktikken, og bliv skarp på skattemæssige problemstillinger ved omstruktureringer.

Uddannelse

Indhold
Kurset gennemgår redskaberne til at yde en professionel rådgivning, der er i tråd med de seneste lovændringer og nyeste praksis.  Vi kommer blandt andet igennem disse emner:

  • Skattefri fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
  • Skattefri aktieombytning
  • Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
  • A/B modeller
  • Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
  • Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
  • Bindende svar fra skattemyndighederne
  • Aktuelle afgørelser

Undervejs indgår praktiske eksempler på rådgivning af kunder, der står overfor omstrukturering og generationsskifte.

Udbytte
Du bliver i stand til at vælge den bedst mulige model for en skattefri omstrukturering, når du skal rådgive dine kunder ved generationsskifter. Og du får redskaberne til at yde den bedste rådgivning.

Underviser
Susanne Kjær, Tax partner, BDO.
Arne Larsen, statsautoriseret revisor, Redmark.

Afholdelsessted og tilmelding