Omstrukturering - selskabsretlige forhold og erklæringer

Bliv endnu bedre til at anvende de selskabsretlige regler korrekt – og undgå typiske fejl og faldgruber ved selskabs-retlige transaktioner.

Uddannelse

Reglerne om selskabsretlige erklæringer er komplicerede, og det kan være vanske­ligt for revisor at afgøre, hvilke erklæringer der skal afgives i en konkret situation.

Kurset tager bl.a. udgangspunkt i bogenSelskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner”, der er udgivet af FSR – danske revisorer.

Afholdelsessted og tilmelding:

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk