Ny SR - ny leder af forretning, medarbejder og sig selv

Styrk dine muligheder for succes i jobbet. Dette kursus klæder dig på til at imødekomme de ledelsesmæssige, forretningsmæssige og personlige kompetencer, der kræves af dig som ny SR.

Uddannelse

Indhold
Kurset gennemføres som en kombination af inspirationsoplæg, praktiske øvelser, refleksion og handling. Vi arbejder med Indsigt, Udsyn og Handling og kommer blandt andet ind på disse temaer:

  • Ledelse - hvad er en god leder?
  • Fokus på forretningen – hvad betyder det?
  • Personlige værdier og kompetencer
  • Ledelsestendenser
  • Lederens værktøjskasse – et overblik
  • Magt og autoritet i ledelse
  • ”Forretningsforståelse” som ledelsesdisciplin
  • Ledervision - autentisk ledelse og rollemodeller for ledelse
  • Handlekraft, eksekvering og handleplan

Udbytte
Efter kurset får du indsigt i, hvad der kræves af ledelsesmæssige, forretningsmæssige og personlige kompetencer som ny SR.  Du får desuden styr på de metoder, tankegange og modeller, der bør være i en ny SR’s værktøjskasse. Og endelig får du en platform, der sikrer dig succes i jobbet.

Underviser
Marianne Zander Svenningsen.

Afholdelsessted og tilmelding