Lederens værktøjskasse - 2. del

Få viden, metoder og værktøjer til at håndtere nogle af de mest almindelige situationer, der opstår mellem virksomhed og kunde - og internt på en arbejdsplads.

Uddannelse
vaerktojskassePå dette kursus bliver du klædt på til at håndtere mange af de situationer og problemstillinger, du kommer ud for som leder. Vi kommer blandt andet omkring:
  • Trivsel fremfor stress – ledelse i en stresset hverdag
  • Forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen
  • Samarbejdsrelationer – hvordan fremmes og hæmmes den gode relation?
  • Handlekraft og eksekvering

Bemærk: Kurserne ”Lederens værktøjskasse del 1” og ”Lederens værktøjskasse del 2” kan tages uafhængigt af hinanden.

Afholdelsessted og tilmelding:

Odense den 20. september 2017