Lederens værktøjskasse - 1. del

Få viden, metoder og værktøjer til at håndtere nogle af de mest almindelige situationer, der opstår mellem virksomhed og kunde - og internt på en arbejdsplads.

Uddannelse

vaerktojskasse

På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere mange af de situationer og problemstillinger, du kommer ud for som leder. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Motivation af dig selv og andre
  • Løsning af svære situationer (også af ikke-faglig karakter)
  • Den vanskelige samtale
  • Konflikthåndtering
  • Robusthed i den daglig ledelse

Bemærk: Kurserne ”Lederens værktøjskasse del 1” og ”Lederens værktøjskasse del 2” kan tages uafhængigt af hinanden.

Afholdelsessted og tilmelding:

Odense den 19. september 2017