Business Model Canvas - en model til optimering af egen og andres forretning

Denne model giver dig et let anvendeligt værktøj til at rådgive dine SMV-kunder om forretningsudvikling. På kurset lærer du at anvende modellen og inddrage virksomhedens data ved en gennemgående case.

Uddannelse

pengeIndhold
Med udgangspunkt i Alexander Ostewalders Business Model Canvas bliver du fortrolig med modellens ni centrale elementer, og du vil efter kurset kunne rådgive dine kunder om både udvikling af nye og videreudvikling af bestående forretningsområder. I arbejdet med modellen inddrages bl.a. regnskabsmæssige analyser og anvendelse af øvrige data fra virksomhedens registreringer. Endvidere præsenteres du for værktøjer til brug ved innovative processer.

  • Kunderne
  • Værdifaktorer
  • Kunderelationer
  • Vejen til kunderne
  • Indtægter
  • Aktiviteter
  • Ressourcer
  • Partnere
  • Omkostninger
  • Innovation

Undervisere
Lars Henrik Nielsen, udviklingschef Vejle Kommune, ejer af Innewvation
Marianne Z. Svenningsen, uddannelseschef, statsaut. revior og MPO, FSR - danske revisorer 

Kurset vil blive afholdt i Trekantsområdet i løbet af uge 37