Business Model Canvas - en model til optimering af egen og andres forretning

Denne model giver dig et let anvendeligt værktøj til at rådgive dine SMV-kunder om forretningsudvikling. På kurset lærer du at anvende modellen og inddrage virksomhedens data ved en gennemgående case.

Uddannelse

penge

Med udgangspunkt i Alexander Ostewalders Business Model Canvas bliver du for­ trolig med modellens ni centrale elementer, og du vil efter kurset kunne rådgive dine kunder om både udvikling af nye og videreudvikling af bestående forretnings­områder. I arbejdet med modellen inddrages bl.a. regnskabsmæssige analyser og anvendelse af øvrige data fra virksomhedens registreringer. Endvidere præsenteres du for værktøjer til brug ved innovative processer.

Afholdelsested og tid

Horsens den 11. september 2017