Ledelse, forretningsudvikling og salg

En revisor skal jf. revisorlovens §16 stk. 1 udvise professionel adfærd og professionel kompetence samt udføre opgaverne med den nøjagtighed og hurtighed som opgavernes beskaffenhed tillader.

Uddannelse

At udvise professionel adfærd handler ikke kun om viden om, hvad revisor må og ikke må, men også i høj grad om, hvordan revisor agerer i forhold til kunder, samarbejdspartnere, kolleger og medarbejdere. Det betyder, at professionel kompetence ikke er begrænset til at partnere og medarbejdere er fagligt kompetente – det kræver en lang række kompetencer ud over de faglige på alle niveauer i revisionsvirksomheden. 

Den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader, indbefatter eksempelvis kompetencen til at delegere samtidig med at der er fokus på kvaliteten. Og kompetencer til at planlægge, have overblik og til at styre sin tid.  

Det er et udpluk af disse kompetencer af ikke-faglig karakter, som dette idé-katalog omfatter.  

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk