Pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Få styr på de væsentligste ændringer i regnskabsaflæggelse, revision, kapitalkrav og krav til god ledelsesskik i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Uddannelse

Indhold
For at sikre størst mulig aktualitet vil det detaljerede indhold af kurset først blive fastlagt i løbet af efteråret 2017.

Bemærk: Kurset forventes at vare 8 timer og give 8 OE-timer fordelt på revision og regnskab. Der kommer muligvis også et indlæg om skatteretlige emner.

Udbytte
Du bliver opdateret om udviklingstendenser, nye regler og metoder. Desuden får du lejlighed til at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 14. november 2017