Kursus for Finanstilsynets certificerede revisorer (§5)

Bliv orienteret om den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning for revisor i finansielle virksomheder.

Uddannelse

Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for revisor i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, jf. § 5 i bekendtgørelse om efteruddannelse.

Indhold
På dette kursus bliver du orienteret om den finansielle lovgivning på områder, som har betydning for revisor i finansielle virksomheder, jf. § 5 i bekendtgørelse om efteruddannelse.

Kurset bliver arrangeret af Foreningens finansielle udvalg (FINU) og Finanstilsynet.

For at sikre størst mulig aktualitet bliver det detaljerede indhold af kurset først fastlagt i løbet af foråret 2017. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du er certificeret revisor.

Bemærk: Nærmere information om fordeling af OE-timer og kursusindhold publiceres i løbet af foråret.

Afholdelsessted og tilmelding

København den 13. juni 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk