Forsikringsselskaber og pensionskasser

Få styr på de væsentligste ændringer inden for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser. Sæt kryds i kalenderen allerede nu til din årlige opdatering

Uddannelse

Indhold

Kurset bringer dig ajour med væsentlige ændringer. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Ændringer i lovgivning og praksis for revision af
    • Forsikringsselskaber
    • Tværgående pensionskasser
    • Firmapensionskasser
  • Overblik over regler om solvenskrav for forsikringsselskaber

For at sikre størst mulig aktualitet bliver det detaljerede indhold af kurset først fastlagt i løbet af efteråret 2017.

Bemærk: Kurset forventes at vare 8 timer og give 8 OE-timer fordelt på revision og regnskab. Der kommer muligvis også et indlæg om skatteretlige emner – alt med forbehold for ændringer, da programmet endnu ikke er færdigt.

Udbytte
Du får opdateret din viden om regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 15. november 2017