Forsikringsselskaber og pensionskasser

Få styr på de væsentligste ændringer inden for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Uddannelse

Kurset giver et overblik over regler om solvenskrav for forsikringsselskaber og kommer omkring ændringer i lovgivningen og praksis for revision af forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Se programmet

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 15. november 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk