Skat og moms ved udlejning af fast ejendom

Få et overblik over skatte- og momsretlige regler for udlejning af fast ejendom i forskellige situationer.

Uddannelse

Indhold
Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis gennemgår vi de skatte- og momsmæssige forhold, der gælder for udlejning af fast ejendom. Temaerne for kurset er:

  • Hovedreglerne om beskatning af løbende drift af fast ejendom
  • Sondring mellem vedligeholdelse kontra forbedring
  • Afskrivninger af ejendomme
  • Særreglerne for blandet anvendelse af fast ejendom - herunder udlejning af del af egen bolig og fritidsboliger
  • Udlejning mellem nærtstående parter - herunder hovedaktionærforhold
  • Momsfritagelse for udlejning af fast ejendom
  • Frivillig momsregistrering
  • Momsfradragsret ved opførelse, ombygning, vedligeholdelse mv.

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

Udbytte
Du får indsigt i skattemæssige regler for løbende drift af fast ejendom. Og dermed kendskab til statsskatteloven og afskrivningsloven - suppleret med en række særregler - som især gælder for ejendomme, der også anvendes privat af ejeren.

Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, advokat (L) og partner, Hejm Advokater.
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, advokat, Hejm Advokater.

Afholdelsessted og tilmelding