Skat og moms ved salg af fast ejendom

Få et solidt kendskab til reglerne om skat og moms ved salg af fast ejendom.

Uddannelse

Overdragelse af fast ejendom giver anledning til både skatte­ og momsmæssige overvejelser og udfordringer. På kurset får du et grundigt kendskab til området, så du kan lokalisere muligheder og risici ved overdragelse af fast ejendom. Overskrif­terne er:

  • Skat ved overdragelse af fast ejendom ­ herunder sondring mellem næring og ejendomsavancebeskatning
  • Periodisering
  • Opgørelse af salgs­ og anskaffelsessummer
  • Opgørelse af forbedringsudgifter
  • Regulering i forhold til afskrivningsloven
  • Hel­ contra delsalg
  • Skattefritagelse ved salg af parcelhuse og blandede ejendomme
  • Kort om genplacering og skattemæssig succession.

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis kommer vi desuden ind på en række emner som: Erhvervsmæssig (momspligtigt) salg, salg af byggegrunde, salg af nye bygninger, momsfritagelse ved salg af fast ejendom, virksomhedsoverdragelse, salg af rettigheder, andele, aktier mv. over fast ejendom, byggemoms, momsfradragsret, momsreguleringsforpligtelse og fakturering og momsafregning.

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og skattecases med beregnings­ eksempler.

Afholdelsessted og tilmelding

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk