Revisors rådgivning ved køb og salg af investeringsejendomme

Bliv opdateret om nye regler og praksis - og klar til at møde udfordringerne ved at rådgive og gennemføre gaveoverdragelse, arv og dødsbo.

Uddannelse

Indhold
Kurset koncentrerer sig om overdragelse af personligt ejede virksomheder og skatteaktiver til arvinger og ægtefæller ved generationsskifte af erhvervsmæssige virksomheder. Du bliver opdateret med den nyeste lovgivning og praksis. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
  • Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
  • Værdiansættelse af kapitalandele
  • Beregninger iht. pengetanksreglen
  • Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
  • Opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
  • Beregning af gaveafgift og boafgift

Vi koncentrerer os om overdragelse med og uden skattemæssig succession af personligt ejede virksomheder og skatteaktiver.

Kurset er en kombination af undervisning, diskussion og gennemgang af materialesamling.

Udbytte
Du bliver klædt på til at rådgive og gennemføre overdragelse af erhvervsmæssige virksomheder og skatteaktiver til arvinger og længstlevende ægtefæller.  

Underviser
Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S, ledende fagkoordinator og ekstern lektor på CBS, Handelshøjskolen i København – og hovedredaktør på Skatteguiden hos Karnov.

Afholdelsessted og tilmelding

Roskilde den 15. november 2017
Aarhus den 6. december 2017