Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

Få indsigt i de relevante og centrale problemstillinger i forbindelse med erhvervelse af forskellige typer investeringsejendomme.

Uddannelse

På kurset lærer du, hvordan du i købsfasen beregner ejendommes markedsvær­di – og du får styr på værdiansættelse af ejendomme i virksomheder, der udøver investeringsvirksomhed. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Grundlæggende lovgivning og standarder
  • Forrentningskrav
  • Identifikation og håndtering af risici
  • Værdiansættelsesmodeller:
      - Den afkastbaserede model
      - DCF­modellen.

Du bliver præsenteret for aktuelle cases og øvelser i at anvende de værdiansættelsesmodeller, der gennemgås.

Afholdelsessted og tilmelding

Horsens den 6. december 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk