Domicil- og investeringsejendomme - revision, regnskab og skat

Få styr på, hvordan du som revisor håndterer regnskab og revision af investeringsejendomme.

RegnskabRevisionSkatUddannelse

Kurset har praktisk fokus på regnskabs­ og revisionsmæssige problemstillinger re­lateret til fast ejendom, primært investeringsejendomme. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Værdiansættelse
  • Sammenspil mellem ledelse og revisor
  • Særlige overvejelser om brug af eksperter
  • Øgede krav til professionel skepsis i revisorloven
  • Dokumentationskrav
  • Nye momsregler for salg af fast ejendom
  • Særlige regler for begrænsning af rentefradrag i kapitaltunge virksomheder.

Kurset bygger på aktiv deltagelse via case­arbejde.

Afholdelse og tilmelding:
Roskilde den 16. november 2017

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk