Andelsboligforeninger

Få ajourført din viden om andelsboligforeninger – og få indsigt i aktuelle revisions-, regnskabsmæssige og skattemæssige problemstillinger.

Indhold
I løbet af dagen arbejder vi med cases, der dækker aktuelle emner. Temaerne for dagen er:

  • Regnskab
  • Revision
  • Skat
  • Prisfastsættelse/andelskroneberegning
  • Finansiering
  • Andet

Undervisningen er en blanding af oplæg og drøftelser med afsæt i spørgsmål fra salen. Ni ud af 10 vil anbefale dette kursus til kollegaer.

Bemærk: Fordelingen af efteruddannelsestimer er vejledende og bliver endeligt fastsat, når årets emner er på plads.

Udbytte
Du får ajourført din viden og samtidig mulighed for at drøfte relevante problemstillinger, så du kan yde den bedste rådgivning på området.

Undervisere
Kursusleder: Jesper Buch, partner, statsautoriseret revisor, BDO
BDO Mette Neville, professor ved Aarhus Universitet
Rasmus Juul-Nyholm, direktør i Administrationshuset.dk

Afholdelsessted og tilmelding

København den 29. november 2017