Almene boligorganisationer

Bliv klar til at levere revision og rådgivning, der matcher de seneste lovændringer - og den deraf følgende praksis.

Uddannelse

Indhold
Du får opdateret din viden inden for den almene boligsektor. Vi kommer blandt andet ind på disse emner:

  • Nyt om den almene boligsektor
  • Ændringer i lovgivning og øvrige regler
  • Rådgivning af kunder om ’effektiv administration’

Du møder blandt andre René Hattens, statsautoriseret revisor, Deloitte og repræsentanter fra Landsbyggefonden.

En mere detaljeret kursusbeskrivelse kommer senere.

Bemærk, at timetallet er vejledende.

Udbytte
Du får styr på de seneste ændringer inden for den almene boligsektor. Desuden får du viden om, hvordan du rådgiver kunder til at opnå en effektiv administration.

 

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 30. november 2017