Almene boligorganisationer

Bliv klar til at levere revision og rådgivning, der matcher de seneste lovændringer - og den deraf følgende praksis.

Uddannelse

Få opdateret din viden og styr på de seneste ændringer inden for den almene boligsektor, herunder hvad ændringerne i revisionsinstruksen indebærer.

Ministeriets fokus på boligorganisationernes effektive administration vil søges klarlagt med henblik på, at du fremadrettet kan indgå i konstruktiv dialog med boligorganisationerne om emnet.

Kurset sætter endvidere fokus på revisions­ og regnskabsmæssige emner, der i praksis giver anledning til drøftelser og overvejelser, herunder problemstillinger i forbindelse med afgivelse af diverse erklæringer til Landsbyggefonden.

Afholdelsessted og tilmelding:

København den 30. november 2017


 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk