Skatteretsfonden – støtte til førelse af skattesager

Faglig nyhedSkatteretsfonden blev stiftet i 1978 med det formål at yde økonomiske støtte til førelse af skattesager. Fonden støtter primært førelsen af principielle skattesager vedrørende direkte eller indirekte skatter ved de ordinære domstole.

Skat

Skatteretsfonden blev stiftet i 1978 med det formål at yde økonomiske støtte til førelse af skattesager. Fonden støtter primært førelsen af principielle skattesager vedrørende direkte eller indirekte skatter ved de ordinære domstole. I særlige tilfælde støtter fonden førelsen af principielle skattesager ved Landsskatteretten.

Det er Skatteretsfondens bestyrelse, der afgør, hvilke sager, som er berettiget til at modtage økonomisk støtte.

Medlemmerne af bestyrelsen består af skatteretlige fagfolk udpeget af FSR – danske revisorer, Advokatrådet og Dansk Skattevidenskabelig Forening.

Bestyrelsen består for tiden af statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, statsautoriseret revisor Arne Larsen, professor.dr.jur. Jan Pedersen, statsautoriseret revisor Michael Sørensen og advokat Hans Severin Hansen.

Skatteretsfonden modtager gerne ansøgninger om støtte til førelse af skatteretssager.

Ansøgninger skal sendes til:

FSR – danske revisorer

Kronprinsessegade 8

1306 København K

Ansøgninger skal være mærket ”Skatteretsfonden”.

Fundats for Skatteretsfonden kan ses her