Giv ejerlederen overblik i ejerskiftet og skab mere værdi for dine kunder – og dig selv som rådgiver

Faglig nyhedRevisor er ejerledernes foretrukne rådgiver i ejerskifteprocessen. Den position er unik og skal bruges til at hjælpe ejer, ledelse, organisation og virksomhed igennem ejerskiftets forskellige faser. Her spiller strategi og ledelse en vigtig rolle.

SMV

Denne artikel er skrevet af Nils Henrik Wegener, statsautoriseret revisor og Kent Hedegaard, statsautoriseret revisor

Ejerskifte er en rejse for ejer, familie, leder og virksomheden, som for nogle kun sker en gang og for andre nogle ganske få gange. Et ejerskifte er en rejse, som foregår på flere planer, og som involverer store muligheder og risici for både ejer, virksomheden og køber.


Nils Wegener, stifter af www.360 Sprint.com, er statsautoriseret revisor og har siden 2008 hovedsageligt arbejdet med strategisk og økonomisk udvikling af virksomheder med fokus på forandring og omstilling af forretningsmodeller.

Interview af over 13.000 ejerlederes ejerskifteovervejelser viser, at over 85 pct. anser revisor som den foretrukne rådgiver i ejerskifteprocessen. Det fremgår af rapporten "Ejerlederne og ejerskiftet" fra Center for Ejerledede Virksomheder fra 2016. Denne adgang til ejerleders rejse igennem ejerskifteprocessen er en helt unik position sammenholdt med andre brancher. Derfor er det ikke uden grund at andre aktører gerne vil ind og have en andel af markedet for ejerskifter-processerne.

Revisors position som Trusted Business Advisor, og dermed den rådgiver som ejer har tillid til, gør at revisor har adgang til en væsentlig del af ejerskifterejsen på sælgers eller købers side. Her melder spørgsmålet sig, om vi som revisorer forstår begrebet ”kunderejse” eller ”kundemissioner” godt nok til at skabe mere værdi for vores kunder, og udnytte og beskytte vores forretningsmæssige muligheder, som partsrådgiver i ejerskifteprocesserne.

Målet med rejsen eller missionen i ejerskiftet vil ofte være forskelligt for ejer, ledelse, organisation og virksomhed og vil gennemløbe forskellige faser, som revisor skal være opmærksom på, og være klædt på for at kunne rådgive om eller lade indgå som baggrundsviden. Ejerskifter er komplekse og indeholder mange store beslutninger, hvor revisor via sit overblik, struktur og indblik kan skaber værdi ved at etablere overblik over de forskellige missioner, faser og indbyrdes sammenhænge. Alle ejerskifter er unikke, hvorfor løsninger skal nøje designes og afstemmes i et samarbejde mellem ejer, virksomheden og andre rådgivere.

Figuren viser forskellige udgangspunkter og ejers families ønske om pension samtidig med at virksomheden er stagneret, har behov for investering i vækst og generationsskifte af nøglemedarbejdere/leder. Spørgsmålet er; hvem er rette ejer til virksomheden, og kan udfordringer vendes til styrker i match med en anden virksomhed? 

Figur udarbejdet af Nils Wegener. (Klik på figuren for at se den i stort format)

Ved at stille skarpt på udgangspunkt, faser og mål for ejer, ledelse og virksomhed samt de eksterne muligheder og risici, og sætte ord på kritiske faktorer etableres et værdifuldt overblik over ejerskifteprocessen. Hermed følger et bedre beslutningsgrundlag for de involverede parter, og dermed mulighederne for at træffe de bedste beslutninger, som i sidste ende fører til de bedste resultater. Men hvem skaber og sikre overblikket, og dermed det gode beslutningsgrundlag?

Revisors rolle og øgede forretningsmuligheder

Den enkelte revisor må overveje, hvilke faser vi som revisorerne kan bidrage i. Er vi  partsrådgiver eller offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilke roller kan og vil revisor udfylde.

Revisor har alle muligheder for at blive en større del af ejerskifteprocessen. I praksis ses desværre ofte at revisor begrænser sin rolle til regnearket, skattemæssige beregninger på ejerniveau og finansiel due diligence uden fokus   på succeskriterierne for et vellykket ejerskifte set fra ejer, familie, leder og virksomhedens side i et forretningsmiljø, som byder på omskiftelige muligheder og begrænsninger.

Mulighederne i ejerskifte er store for revisorerne, og det kalder på kompetenceudvikling, nye redskaber og et revideret mindset hos revisorerne , så der er fokus på hele kunderejsen, og dermed kan revisor være med til at øge værdiskabelsen for interessenterne i ejerskiftet, og hos revisorerne selv.

 

 


Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du klar til at rådgive om ejerskifte?

 

Følg med på www.ejerskifteklar.dk når FSR - danske revisorer sætter spot på emnet ejerskifte.

Afstemning

Hvad er den største barriere for et godt ejerskifte?